Muqoddimah
Keutamaan Ilmu atas Harta
Definisi dan Tingkatan Islam
Karakteristik Agama Islam
Penjagaan Islam atas Ummat
Keindahan Agama Islam
Azas Agama Islam adalah Tuhid dan Menjauhkan Syirik

Islam adalah Satu-satunya Agama yang Benar

Wajibnya belajar tentang Islam.

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” [HR. Ibnu Majah]

Ceramah singkat hanya pembuka pintu kebaikan, harus tetap mendatangi majelis ilmu. Mendatangi majlis ilmu akan membawa manusia ke surga.

“Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalannya ke surga.” [HR. Muslim]

Agama Islam satu-satunya agama yang haq

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam” [QS: Ali ‘Imran: 19]

Seorang tidak masuk surga kecuali kalau ia seorang muslim yang beriman kepada Allah Ta’ala

“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” [QS: Ali ‘Imran: 85]

“Demi Allah yang diri Muhammad ditangannya, tidaklah seorang pun mendengar tentang diutusnya aku, apakah ia yahudi atau nasrani, kemudian ia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maka ia pasti akan menjadi penghuni neraka.” [HR. Muslim]